Skip to main content

DİKSİYON & ETKİLİ KONUŞMA

Katılımcı Profili:

Profesyonel iş yaşantılarında çalışanlar, kendini her konuda çok daha iyi ifade etmek isteyenler, sosyal iletişim becerileri konularında farkındalık yaratmak isteyenler.

Amaç:

Bireylerin, akıcı ve anlaşılır konuşma ve etkili ifade becerileri, Türkçenin doğru ve güzel konuşulabilmesi, sesini topluluk önünde yapılan konuşmalarda etkili bir biçimde kullanabilmesi, zor durumlar karşısında yaratıcılığının devreye girebilmesi, drama yolu ile sosyal iletişim becerileri ve özgüven kazanılması konularında farkındalık yaratmak.

Programın Hedefleri:

 • Akıcı ve anlaşılır konuşma ve etkili ifade becerilerini güçlendirmek
 • Türkçe Fonetik açısından seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini sağlamak
 • Bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesine, daha az ses yorgunluğu ile daha çok ses enerjisi sağlamalarına yardımcı olmak
 • Genel olarak sosyal iletişim becerileri konularında farkındalık yaratmak.
 • Dinleyen / anlatan ilişkilerinin temeli ve çeşitleri üzerine simülasyon çalışmaları.

Uygulamalar:

 • Doğaçlama Konuşmalar ve Çekimler
 • Fonetik Alfabesi Çalışmaları
 • Artikülasyon Çalışmaları
 • Nefes Teknikleri
 • Ses Teknikleri
 • Tonalitenin Önemi ve Uygulamalı Çalışmaları
 • Grup olarak ve/veya partnerli spontane çalışmalar.
 • Ekip çalışmasının önemi ve uygulamalı çalışmaları.
 • Gerginlik farkındalığı ve baş etme yöntemleri.
 • Anlatan / dinleyen çalışması.

İçerik:

Eğitim, Diksiyon ana ekseninde ve teorik konuların, pratik unsurlarla iç içe geçmesiyle yapılan doğaçlama çalışmalarını içerir:

DİKSİYON EĞİTİM İÇERİĞİ

Nefes - Ses

• Doğru nefes alma teknikleri

• Konuşurken heyecanı ve stresi kontrol edebilmek

• Diyafram nefesi egzersizleri

• Nefesle rahatlama egzersizleri

• Doğru telaffuz ve önemi Türkçenin yapısı ve Fonetik özellikleri

• Yazı dili ve konuşma dili arasındaki ayrımlar.

• Ünsüz ve ünlülerin doğru çıkarılış biçimleri ve kullanımı

• Tonlama, vurgulama, ulama, durak gibi konuşmaya ahenk ve özellik katan kurallar ve uygulamaları

• Tonalite kuralları ve önemi;

• Ses Bükümleriyle metin analizi ve uygulaması

• Konuşma organları

• Boğumlanma (Articulation) alıştırmaları

• Akıcı ve anlaşılır konuşmanın sağlanması

• Metin çalışmaları

• Doğaçlama çalışmaları

• Vücutta Yolculuk (Rahatlama Egzersizi) Gerginlik farkındalığı ve baş etme yöntemleri.

• Emprovizasyon, yaratıcılık amaçlı mimik egzersizleri

• Anlatan & Dinleyen ilişkisi ve simülasyonu

• Partner çalışması

Partneri gözlemlemek / Partneri Dinleme - Anlatmak / Partnerimizle iletişim kurmak.

EĞİTİM SÜRESİ

3 ay 72 saat
Haftada 2 gün 6 saat