Skip to main content

ONLINE / YÜZ YÜZE ÖZEL DERS

DİKSİYON

Amaç:Bireylerin, akıcı ve anlaşılır konuşma ve etkili ifade becerileri, Türkçenin doğru ve güzel konuşulabilmesi, sesini topluluk önünde yapılan konuşmalarda etkili bir biçimde kullanabilmesi, zor durumlar karşısında yaratıcılığının devreye girebilmesi, drama yolu ile sosyal iletişim becerileri ve özgüven kazanılması konularında farkındalık yaratmak.

Programın Hedefleri:

- Akıcı ve anlaşılır konuşma ve etkili ifade becerilerini güçlendirmek
- Türkçe Fonetik açısından seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini sağlamak
- Bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesine, daha az ses yorgunluğu ile daha çok ses enerjisi sağlamalarına yardımcı olmak
- Genel olarak sosyal iletişim becerileri konularında farkındalık yaratmak.
- Dinleyen / anlatan ilişkilerinin temeli ve çeşitleri üzerine simülasyon çalışmaları

KONSERVATUVARA HAZIRLIK-DRAMATİK YAZARLIK

Üniversitelerin Konservatuvar Dramatik Yazarlık Yetenek Sınavlarına hazırlık kursumuzun içeriği;
- Dramatik olan nedir?
- Yazmanın temel ilkeleri
- Öykü kurma, karakter yaratma, diyalog düzeni nasıl olmalıdır?
- Kısa sürede metin oluşturma teknikleri ve uygulaması
- Genel tiyatro bilgisi ve genel kültür

YAZARLIK

SENARYO YAZARLIĞI

- Senaryo yazmaya başlamak (Senaryonun temelleri, senarist refleksi, senaryo matematiği, karakter ve kahraman, organik bütünlük, neden-sonuç ilişkisi, sahneleme, türler, sinopsis-tretman, senaryo formatları ve uygulamalar)
- Dramatik sanatlar tarihi ve kuramları

YARATICI YAZARLIK

- Öykü Oluşturma
- Karakter Yaratma ve Diyalog
- Zaman, Mekan ve Uzamın Kullanımı
- Metin Yazımı ve Değerlendirmesi
- Yaratıcı Yazarlığın Temel Dinamikleri
- Edebi ve Dramatik Türler

OYUNCULUK

Online oyunculuk eğitimimiz; oyun / senaryo ve oyunculuk kavramlarının öğretildiği bir süreçtir. Bu süreçte alanında en deneyimli eğitmenlerimizle yürütülen dersler sonunda; öğrenciler okuduğu metni anlama ve uygulama yöntemlerini en ince ayrıntılarıyla uygulamalı olarak öğreniyorlar. Online Oyunculuk Eğitiminin ana başlıkları:

  • Tekst çözümleme, Analiz ve Karakter çözümleme;
  • Alt metin belirleme ve eylemlere dönüştürme;
  • Duyu ve Duygu belleği egzersizleri,
  • Uyaran - Etki - Tepki - İfade Birlikteliği,
  • Dinleme Egzersizleri; Aktif anlatan - Dinleyen ilişkilerinin çalışılması;
  • Konsantrasyon ve Dramatik durakların çalışılması,
  • Amaçlar ve Eylemlerle konuşabilmek;
  • Zaman, Mekan, Obje, Ritim - Tempo çalışmaları, Fiziksel ve İçsel Aksiyonların keşfi ve uygulaması,
  • Doğaçlamalar; Risk almak, Fiziksel rahatlık, Zihinsel kıvraklık;
  • Çatışma, Durumlar ve An'ları keşfetmek,

YARATICI DRAMA 7-10 ve 11-13 YAŞ

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimi çocuğun bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini yaparak ve yaşayarak yaratıcılıklarını geliştirmekte büyük önem sağlar. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz bu süreçte çocuklarımızın aktivitelerinin kısıtlanmaması, yaratıcılıkların körelmemesi yeni sisteme ayak uyduracak ve kendini iyi ifade edebileceği eğlenerek gelişimlerini sürdürebilecekleri online bir ders programı hazırladık..
Çocuklar için bu eğitimle, bedensel ve zihinsel problem çözme, empati kurma, sözlü sözsüz ifade geliştirme, kendi ritim aletini yaratma, dikkat oyunları tasarlama, duygularını tanıma, yaratıcı senaryo çalışmalarının olduğu bir atölye programı tasarladık.

BAŞVURU FORMU

Invalid Input
Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Lütfen Kişisel Verilen Korunması Kanunu Politikasını okuyup kabul ediniz.