YAZARLIK EĞİTİMİ
PROGRAM İÇERİĞİ Yazarlık eğitimi 4+4 olarak iki dönemden oluşmaktadır. İlk dönem, Senaryo Yazarlığı ve Yaratıcı Yazarlık birlikte görülürken İkinci döneme devam etmek isteyen katılımcılar bölümlerine göre ayrılır ve bu doğrultuda yapılacak projelerde yer alırlar. 1.Dönem – 4 ay SENARYO YAZARLIĞI
 • Senaryo yazmaya başlamak (senaryonun temelleri, senarist refleksi, senaryo matematiği, karakter ve kahraman, organik bütünlük, neden-sonuç ilişkisi, sahneleme, türler, sinopsis-tretman, senaryo formatları ve uygulamalar.)
 • Dramatik sanatlar tarihi ve kuramları
YARATICI YAZARLIK
 • Öykü Oluşturma,,
 • Karakter Yaratma ve Diyalog,
 • Zaman, Mekan ve Uzamın Kullanımı,
 • Metin Yazımı ve Değerlendirmesi,
 • Yaratıcı Yazarlığın Temel Dinamikleri
 • Edebi ve Dramatik Türler
2.Dönem – 4 ay SENARYO YAZARLIĞI
 • Fikirden Senaryoya (Bir fikrin senaryoya kadar olan yolculuğu-karakter tasarımı, arketipler, proje geliştirme, senaryo geliştirme, uygulamalı olarak senaryonun inşası, diyalog geliştirme ve uygulamalar)
 • Senaryo deneyimleri (Sinema, dizi ve program set ziyaretleri)
 • Ekip çalışması ve uygulama (Proje seçimi, Senaryo ekibi görev tanımları ve uygulamalı olarak bir sinema filmi senaryosu yazımı)
2.Dönem sonunda Bakanlığa sunulan projeler Senaryo yazım desteği alma imkanına sahip oluyor. YARATICI YAZARLIK
 • 4 Aylık kur programı süresince öğrencilerimizin edindiği teorik bilgiler uygulamaya dökülecek ve kişisel bağımsız çalışmalarına yön verilecek ve sınıf olarak ortak bir oyun yazımı üzerine çalışılacak.
SÜRE ve ÇALIŞMA SAATLERİ 
 • Haftada bir gün üç saat olmak olmak üzere her dönem 4 ay sürecektir. 4 aylık toplam ders 48 saattir.
 • Çalışmalar 11.00-13.45 / 14:00-16:45 saatleri arasında yapılacaktır.

Yukarıya Çık