KİŞİSEL GELİŞİM VE DİKSİYON EĞİTİMİ
Programın Amacı : Eğitimimizde katılımcıların özel hayat, iş hayatı ve sosyal hayat gibi farklı ortamlarda daha derin ve bütünsel bir dönüşüm geçirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak vermek, hayatın içinde daha mutlu, daha verimli ve daha etkili olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Programın İçeriği : 1. KUR KİŞİSEL GELİŞİM VE DİKSİYON
 • İletişim nedir?
 • Ses ve nefes teknikleri, diyafram çalışması
 • Fonetik, Türkçenin ünlüleri ve çıkak noktaları
 • Sesletim kuralları
 • Stüdyo – ses kaydı
 • Stres yönetimi öfkenin nedenleri, belirtileri ve kontrolü
 • Heyecan kontrolü
 • Astroloji : ( Katılımcı kişilerin haritaları çıkartılacak. Kişisel yetenekleri, zayıf yönleri, psikolojik yapıları, ay burçları, ruhsal durumları ve ay düğümleri bu haritalar üzerinden anlatılacak. )
2.KUR / 3 Ay / 72 saat SUNUM TEKNİKLERİ
 • Hitabet nedir?
 • İletişimi etkileyen temel faktörler nelerdir?
 • Korku ve konuşma arasında nasıl bir bağ vardır?Nasıl giderilir? Heyecan kontrolü nasıl sağlanır?
 • İyi bir dinleyici olmanın genel kuralları.Dinleyiciler nelerle ilgilenir?İyi bir konuşmacı olmanın özellikleri
 • Konuşma türleri. Konuşmanın incelenmesi ve oluşum süreci.
 • Konu seçiminde nelere dikkat edilmeli? Konuşma planının hazırlanması
 • Konuşmaya başlama ve bitirme teknikleri ve örneklemeler. Katılımcı uygulamaları
 • Konumuza malzemelerimizi nasıl işleriz ?
 • Çeşitli hitabet örnekleri
 • Canlı ve renkli bir konuşma yapabilmek için neler yapmalıyız? Kürsüde nasıl davranmalıyız?v
 • Konuşurken duraklama teknikleri
 • Katılımcıların herhangi bir konu üzerinde yapacakları konuşmanın kaydı ve değerlendirimi.
EĞİTİM SÜRESİ
 • 1.KUR: Haftada 2 gün (3’er) 6 saat - 2 Ay (24 saat) - Toplam 48 saat
 • 2.KUR: 3 Ay - Toplam 72 saat

Yukarıya Çık