KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Tiyatromuzda edebiyatımızın şiir, roman, öykü gibi dallarındaki yazarlarımız ve şairlerimizle söyleşiler-paneller düzenlenmiş, dinletiler ve şiir matineleri yapılmıştır.
Tiyatromuzu, giderek artan, her gün gelişen bu hizmetlerle ayakta tutmaya yönelik istek ve çabamız sürmekte/sürdürülmektedir.
Tiyatromuz, geride bıraktıgı 23 yıl içinde başta Attila İlhan olmak üzere ülkemiz edebiyatında iz bırakmış edebiyatçıları, fikir adamlarını, önemli oyun yazarlarımızın, eserlerini sahneye koymayı hedeflemiş ve uygulamıştır.
Edebiyatçılarımızın hayatlarını tiyatroya uyarlamak ve bu konuda çeşitli etkinlikler düzenleyerek, bu değerlerimizin kültür birikimlerini gelecek kuşaklara yaymak / aktarmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktadır.
Ürettiğimiz ve uyguladığımız kültürel etkinlikler, kültür ve sanata bakış açımızı fazlasıyla göstermektedir.

Yukarıya Çık