Skip to main content

YARATICI YAZARLIK EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI

Yaratıcı Yazarlık Kursu öncelikle dramatik metnin temel kavramlarının değerlendirildiği kuramsal bir düzlemde ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Dramatik tasarımın temel kavramları olan ilginçlik, inandırıcılık, yoğunluk, toplumsal-düşünsel boyut ve çatışma üzerine bir dizi söyleşinin yapılacağı program eş zamanlı olarak bu kavramların metin düzeyinde incelenmesini de kapsayacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Dramatik tasarıma yönelmiş ve bu alanda çalışmak isteyen yazar adaylarının belirlenmiş bir tema çerçevesinde bir aksiyon planı oluşturabilmeleri ve kişileştirmeyi gerçekleştirebilmeleri için dramatik tasarımın temel yapı taşlarına ciddi biçimde hâkim olmaları gerekir. Bu hâkimiyet onlara diledikleri türde ve kendi eğilimlerine göre yazarken tasarımın içinde kalabilme olanağını sağlar. Dramatik metnin canlandırılmak üzere yazılmış bir metin oluşu nihai sınırı belirler. Bu sınırlar bu türdeki çalışmaların içeriğini oluşturacaktır. Bununla birlikte Yaratıcı Yazarlık çalışmaları farklı edebi türleri de kapsar. Öykü, roman, deneme, anı ve benzeri bu alan içersinde değerlendirilir. Yaratıcı Yazarlık Kursu bu türlerin temel ortak kavramlarından hareketle farklı uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçlar.

1. Kur / 4 Ay / 64 Saat :

Oyun Yazarlığının Temelleri ve Hikâye Geliştirme,Karakter Yaratma ve Diyalog,Tiyatro Tarihi ve Kuramları,Uygulama ve Dramaturji.Yaratıcı Yazarlığın Temel DinamikleriEdebi ve Dramatik Türler / Yazarlık

2. Kur / 4 Ay / 64 Saat Atölye:

4 Aylık kur programı süresince öğrencilerimizin edindiği teorik bilgiler uygulamaya dökülecek ve kişisel bağımsız çalışmalarına yön verilecektir. Sınıf olarak, ortak çalışma ile yazılan oyun, SAKM’nin desteği ile sahnelenme şansı bulacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

Haftada bir gün üç saat olmak üzere her dönem 4 ay sürecektir. 4 aylık toplam ders 48 saattir. Çalışmalar 10.00-12.45 saatleri arasında yapılacaktır.

EĞİTMENLER

YAZARLIK

TUNCER CÜCENOĞLU
BURAK AKYÜZ
İLKER BARIŞ
GÖKHAN ERARSLAN
GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
NAZLI GÖZDE YOLCU