Skip to main content

ÇOCUKLAR İÇİN ONLINE YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimi çocuğun bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini yaparak ve yaşayarak yaratıcılıklarını geliştirmekte büyük önem sağlar. Bu bağlamda içinden bulunduğumuz bu süreçte çocuklarımızın aktivitelerinin kısıtlanmaması, yaratıcılıkların körelmemesi yeni sisteme ayak uyduracak ve kendini iyi ifade edebileceği eğlenerek gelişimlerini sürdürebilecekleri online bir ders programı hazırladık..

Çocuklar için bu eğitimle, bedensel ve zihinsel problem çözme, empati kurma, sözlü sözsüz ifade geliştirme, kendi ritim aletini yaratma, dikkat oyunları tasarlama, duygularını tanıma, yaratıcı senaryo çalışmalarının olduğu bir atölye programı tasarladık.

Bu 4 aylık bu süreçte çocuğun;

Yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi keşfetmesi
Özgüven
Problem çözme
Yaratıcılık
Hayal gücü
Duygularının farkına varma
Duygularını ifade etme
Empati
Kendini ifade edebilme
Karar verme
Uyum
Estetik düşünme
Sözlü sözsüz ifade becerilerini geliştirmesi

amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

Haftada bir gün 2 saat - 4 Ay - Toplam 32 saat 4 + 4 olarak 2 dönemden oluşmaktadır. Eğitimler Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.